Photographer: Marianna Vysotskaya
Assistant: Vitaliy Navros
Stylist: Ekaterina Romashko
Model: Anastasia Gonchar @systemagency