Photographer: Katya Glushchenkova
IG: http://instagram.com/katya.glushchenkova
WB: http://glushchenkova.com
Makeup Artist: Elizaveta Lisovets
WB: @elizalisovets
Wardrobe Stylist: Katerina Pavlenko
WB: @katrin_kls
Female Model: Maria Krasnova @sky-models
WB: http://sky-models.ru/maria-krasnova/