Photography Yaroslav Klochko
Style Katya Olipa, Kristina Ureka
MakeUp Valentina Starkova
Model Veronika Leon (Genom Models)