Bush by Yulia Garkushina for Flanelle Magazine

Photographer: Yulia Garkushina Makeup Artist: Vera Kovaleva Hair Stylist: Anna Domracheva Stylist: Alina Gromskaya Model: Yulia Krasilnikova @Standard Model Management Assistant: Sergey Laletin...

Unspoken by Yiyu Chen for Flanelle Magazine

Makeup Artist: Mitch Yoshida Wardrobe Stylist: Yian Lee Model: Rebecca Hanobik @Fenton Assistant: Joy Li @Iam_rawpaper Photographer: Yiyu Chen Hair Stylist: Tomoaki Sato...