Photographer: Kristina Shakht
Female Model: Katya Valera
Wardrobe Stylist: Nika Zvereva