Photographer: Kseniya Vaschenko
Wardrobe Stylist: Evgenia Vorobeva
Makeup Artist/Hair Stylist: Maria Udina
Model: Nika Berger @athens agencia models