Photographer: Julia Sariy IG: @julia_sariy
Wardrobe Stylist & MUA: Val Laskarides IG: @vallaskarides
Model: Lindsay Whidby @New York Models IG: @lindsaywhidby @newyorkmodels
Hairstylist: Payton Holbrook IG: @boytoy9