2000x2000-bigjl-deitas-4 2000x2000-bigjl-deitas-21 2000x2000-bigjl-deitas-10 2000x2000-bigjl-deitas-9 2000x2000-bigjl-deitas-62000x2000-bigjl-deitas-23 2000x2000-bigjl-deitas-22

MODEL KAROLINA LACZKOWSKA

For Label DEITAS.COM –

PHOTOS BY JESSE LAITINEN C/O MINK MGMT