Photographer, Retoucher: Katya Barysheva
Make-up & Hair: Uliana Vitkovskaya @Mozk_of_beauty
Hair Stylist: Nataly Vitkovskaya
Female Model: Dasha @ @jugendmodel