Team : 

Photographer: Miroshina Tatiana

Wardrobe Stylist: Tanya Pribylova

Fashion Designer: Rosbalet

Makeup Artist: Zenya

Female Model: Anastasiya @Against Management