Photohrapher: Elizaveta Shchegolkova
Stylist: Yana Okhlopkova
Model: Roxolana Dambaeva
Assistants : Pavel Yasinskiy & Polina Horolets
Mua/Hair: Elizaveta Melamed
Fashion Designers: Alisa Lapycheva, Vanya Vanin & Nadezhda Ilyina
Shoes: Olga Nikulina
Graphic Artist: Dmitry Stepanov