Photographer Sveta Laskina  
www.svetalaskina.com instagram: @svetalaskina
Stylist: Katya Ezhukova instagram: @blackate_
Hair and make-up: Antonina Kastalskaya instagram: @totowka
Model: Zhenya instagram: @zhenya.dsc
Model management: Direct Scouting Center instagram: @directscouting