Photographer – Danya Samylkin @danya_samylkin

Model – Ira Surikova @irasurikova

Wardrobe stylist – Natalya Zheglova @zheglovaezhh

Makeup – Zhukova Irana @zhukovairinal