photographer kate alexand; @kate_alexand, site https://www.flickr.com/photos/kate_alexand/
model kate white, tann model management; @whitekatyaa)
style katerina pavlenko; @pourqoi02
makeup & hair elizaveta lisovets; @elizalisovets