Photographer: Kate Dolmatova
Wardrobe Stylist: @Kriskorolevastylist
Makeup Artist/Hair Stylist: @Dilya.hayter
Model: @Nelly_models_int
Flower Arranger: @Belaya_orhidea
Makeup Artist/Hair Stylist: @Unakedbeauty
Fashion Designer: @Syrykh_design