Photographer: Ania Ikonnikova
Makeup Artist: Yevgeniya Kozlova
Model: Anastasia Barabash