Thaw Came by Anastasia Denisenko for Flanelle Magazine

Photographer: Anastasia DenisenkoWardrobe Stylist: Diana DolinskayaModel: Liza Dolgosheeva @Avant MoHair Stylist: Alexandra ShaposhnikovaFlower Arranger: Angelina Derzhavina Wardrobe CreditsSuit:...