Molly by Ekaterina Lobanova for Flanelle Magazine

Processed with VSCO with g3 preset Photographer: Ekaterina Lobanova Makeup Artist/Hair Stylist: Namzhilma Dorzhieva Assistant: Freda Lartey Female Model: Mariya Belyakova Wardrobe Stylist: Anna Andronova...